කොරෝනා නිසා ගෝලීය කොන්ඩම් හිඟයක්

කොවිඩ්-19 වෛරසය හේතුවෙන් කොන්ඩ්ම් හි ගෝලීය හිඟයක් මතුවෙමින් පවතින බව ලෝකයේ විශාලතම කොන්ඩම් නිෂ්පාදකයා අනතුරු ඇඟවීමක් කර තිබේ.

Karex Bhd නම් ගෝලීය භාවිතයෙන් පහෙන් එකක් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ආයතනය මලයාසියාවේ කර්මාන්ත ශාලා තුනෙහි සතියක් තිස්සේ එකම කොන්ඩම් එකක් හෝ නිෂ්පාදනය කර නොමැති බව රොයිටර් පුවත් සේවය වාර්තා කර තිබේ.

දැනටමත් එය මිලියන සියයක හිඟයක් බව වාර්තා වේ.

Lakvahini Videos - Funny and Cute Pug Puppies Compilation--
Lakvahini Videos - 5 Tips to Get Healthy & Glowing Skin at Home--