ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කළමනාකරණ ධුරය ටට්යානාගේ පියාට

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව කළමනාකරු ලෙස ජෙරාම් ජයරත්න මහතා නම් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඉදිරියේ දී පැවැත්වෙන බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් තරඟාවලියේ සිට නව කළමනාකරු ලෙස ජෙරාම් ජයරත්න මහතා කටයුතු කරනු ඇත.ඔහු මීට පෙර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වැඩ බලන පුහුණුකරුවෙකු ලෙස කටයුතු කර තිබීම විශේෂත්වයකි.

ජෙරාම් ජයරත්න මහතා රාජපක්ෂ පවුලේ බාලපුත් රෝහිත රාජපක්ෂ මහතාගේ බිරිඳ ටට්යානාගේ පියා වේ.

Lakvahini Videos - Funny and Cute Pug Puppies Compilation--
Lakvahini Videos - 5 Tips to Get Healthy & Glowing Skin at Home--