සනත්ට හා අරවින්දට දවස් තුනක පුහුණුවක් දෙන්න. එංගලන්තෙට මැරෙනකල් ගහන හැටි පෙන්නයි.. හිටපු ක්‍රිකට් නායක අර්ජුන රණතුංග

හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සනත් ජයසූරිය සහ අරවින්ද සිල්වාට දින තුනක පුහුණුවක් ලබා දුන්නේ නම් එංගලන්ත දඟ පන්දු යවන්නන්ට මැරෙනතුරු පිතිප්‍රහාර එල්ල කරන්න තිබුණා යැයි හිටපු ක්‍රිකට් නායක අර්ජුන රණතුංග සඳහන් කරයි.

සිරස රූපවාහිනිය ඔස්සේ සංවාදයකට එක් වෙමින් ඒ බව ප්‍රකාශ කළ අර්ජුන රණතුංග මහතා එංගලන්ත පන්දු යවන්නන් එතරම් දක්ෂ නොවන බව ද සඳහන් කළේය.

ඇතැම්විට තමාට ද ඔවුන්ට පහර දීමේ හැකියාවක් ඇතැයි අර්ජුන රණතුංග මෙහිදී සඳහන් කරන ලදී. 

Lakvahini Videos - Funny and Cute Pug Puppies Compilation--
Lakvahini Videos - 5 Tips to Get Healthy & Glowing Skin at Home--