ලක්ෂ නවයකට චීනයෙන් එළියට දැම්ම අළුත්ම විදුලි මෝටර් රිය මෙන්න

ඩොලර් 4500 ක් (රු ලක්ෂ 9) ක මුදලකට අලෙවි කිරීම සඳහා චීන සමාගමක් විදුලි මෝටර් රථයක් වෙළඳපොළට නිකුත් කර තිබේ. චීනයේ රජය සතු SAIC motor නම් සමාගම මඟින් මෙම මෝටර් රථය නිෂ්පාදනය කර ඇත.

මෙය එරට වෙළඳපොළ ආධිපත්‍යය උසුලන ටෙස්ලා සමාගමට විශාලම තර්ජනය වී ඇතැයි පැවසේ. Hong Guang Mini EV ලෙස නම් කර ඇති මෙම මොටර් රථය ඇමරිකාවේ ජෙනරල් මොටර් සමාගම සමඟ අනුබද්ධිතව නිර්මාණය කර තිබේ.

පසුගිය මාසය තුළ මෙම මොටර් රථය ටෙස්ලා සමාගමේ මොටර් රථ මෙන් දෙගුණයක් විකිණී ඇතැයි වාර්තා වේ. මෙහි වායු සමීකරණය කර නවීකරණය කරන ලද මොටර් රථය ඩොලර් 5000 ක මිලට වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට ද සමාගම කටයුතු කර තිබේ. ටෙස්ලා හි බැටරිය පරාසය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය සමඟ සන්සන්දනය කිරීමේ දී මෙම මොටර් රථය පැහැදිලිවම මන්දාගමී විය හැකි වුවත් මෙහි මිල ගණන් අනුව ඉදිරියේ දී චීනයේ නවතම බල ශක්ති මෝටර් රථය බවට මෙය පත් විය හැකි බව මොටර් රථ පිළිබඳ විශේෂඥයින් අනාවැකි පළ කර සිටියි.

Lakvahini Videos - Funny and Cute Pug Puppies Compilation--
Lakvahini Videos - 5 Tips to Get Healthy & Glowing Skin at Home--