මුකේෂ් අම්බානි නැවතත් ආසියාවේ ධනවත්ම මිනිසා බවට පත් වේ. චීනයේ ෂොන් සහ අම්බානි අතර ප්‍රබල තරඟයක්

ඉන්දියාවේ මුකේෂ් අම්බානි නැවතත් ආසියාවේ ධනවත්ම පුද්ගලයා බවට පත්ව ඇත. පසු ගිය දෙසැම්බර් අගදී ආසියාවේ ධනවත්ම මිනිසා කිරුළ අම්බානිගෙන් චීනධන කුවේරයකු වෙත හුවමාරු විය. ඔහු ෂොන් ෂන් ෂාන්‍ ය.

බ්ලූම්බර්ග් වාර්තාවලට අනුව 2021 ජනවාරි මාසයේ ෂොන්, වොරන් බෆෙට් ද අභිබවමින් ලොව හය වෙනි ධනවතා බවට පත් වූයේය. ඔහුගේ වත්කම ඩොලර් බිලියන 76.6 ක්වන අතර ඔහුගේ වත්කම පසුගිය සතියේ ඉහළ මට්ටමේ සිට ඩොලර් බිලියන 22 කින් අඩු වී ඇත.

ඩොලර් බිලියන 80 ක ශුද්ධ වත්කමක් හිමි අම්බානි ඒ අනුව නැවතත් ෂොන් ෂන් ෂාන්ට වඩා ධනවත් වී තිබේ. චීනයේ ජැක් මාද පසු කරමින් අම්බානි පසුගිය වසර දෙකක කාලය තුළ ආසියාවේ ධනවත්ම ලයිස්තුවේ ප්‍රමුඛයා බවට පත් ව සිටියේය. 2020 වසරේ අග භාගය වන විට ෂොන් එම දෙදෙනාම අභිබවා ඉදිරියට පැමිණියේය.

Lakvahini Videos - Funny and Cute Pug Puppies Compilation--
Lakvahini Videos - 5 Tips to Get Healthy & Glowing Skin at Home--