මේ වසර අවසානයේ කොරෝනා අවසන් කිරීම යථාර්ථයක් නෙවෙයි.. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

2021 වසර අවසානය වන විට කොරෝනා අවසන් වනු ඇතැයි සිතීම යථාර්ථයක් නොවන බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඊයේ (01) ප්‍රකාශ කළේය. රෝහල් ගත කිරීම් සහ මරණ ප්‍රමාණය අඩු කර ගැනීමෙන් ඛේදවාචකය වළක්වා ගැනීම මෙම වසරේ අරමුණ විය යුතු බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ හදිසි අවස්ථා අධ්‍යක්ෂ මයිකල් රයන් පවසයි.

වෛරසය බොහෝ සෙයින් පාලනය කර ඇති නමුත් සති හතක අඩු වීම් කාලයකින් පසුව මේ සතියේ ගෝලීය නව ආසාධිතයන් නැවතත් වැඩි වී ඇතැයි ද ඒ මහතා සඳහන් කර තිබේ.

වසර අවසානය වන විට කොරෝනා අවසන් වීම යථාර්ථයක් නොවන නමුත් බුද්ධිමත් ලෙස අවසන් කළ යුතුවන්නේ ඛේදවාචකයට සම්බන්ධ රෝහල් ගත කිරීම් අඩු කිරීම සහ මරණ සංඛ්‍යාව අඩු කර ගැනීම බව ඔහු  මෙහිදී සඳහන් කරන ලදී.

Lakvahini Videos - Funny and Cute Pug Puppies Compilation--
Lakvahini Videos - 5 Tips to Get Healthy & Glowing Skin at Home--